PUBLIKIM I RAPORTIT TË 4-TËRT GJASHTËMUJOR PËR AKTIVITETET E KËSAJ PROKURORIE

Raport i 4-tërt gjashtëmujorpër aktivitetet e Prokurorisë Publike për ndjekjen e veprave penale të cilat kanë të bëjnë dhe rezultojnë nga përmbajtja e ndjekjes së paligjshme të komunikimeve për gjashtë muaj (për periudhën prej 15.03.2017 deri 15.09.2017, sot u dorëzua deri tek Parlamenti i Republikës së Maqedonisë dhe deri Këshilli për prokurorë publik në Republikën e Maqedonisë, në përputhje me ligjin e kësaj prokurorie  raporti paraqet pasqyrim të aktiviteteve të kësaj prokurorie në periudhën e kaluar gjashtëmujore nga 15 mars deri në 15 shatorë 2017. Ky raport sipas praktikës sonë për marrëdhënie transparente është në dispozicion për publikun dhe mund të shkarkohet këtu (.pdf)