Informacione mbi

Akuzat

1. TITANIK (NSK-KO 1/15)

 • Hetimi për lëndën me emër të koduar “Titanik” është hapur me datën 12.02.2016, ndërsa me datën 30.06.2017 është parashtruar Aktakuza kundër 20 personave për veprat penale në vijim:
 • Aktakuza kundër 20 personave:
 1. N.G.- për veprat penale “Bashkim kriminal” nga neni 394 parag.1 nga KP “Keqpërdorim të mjeteve për finansim të kampanjës zgjedhore” nga neni 165-a parag.1 v.v. neni 458 nga KP dhe “Shkelje e të drejtës për të votuar “ nga neni 159 parag.2 v.v me parag.1 v.v me nenin 45 nga KP;
 2. M.P. për vepra penale Bashkim kriminal nga neni 394 parag.1 nga KP “Keqpërdorim të mjeteve për finansim të kampanjës zgjedhore” nga neni 165-a parag.1 nga KP dhe “Shkelje e lirisë së votuesve” neni 160 parag.2, v.v me nenin 23 dhe neni 45 nga KP;
 3. K.B. për vepra penale “Bashkim kriminal” nga neni 394 parag.1 nga KP dhe “Keqpërdorim të mjeteve për finansim të kampanjës zgjedhore” nga neni 165-a parag.1 v.v. me nenin 24 dhe neni 45 nga KP;
 4. M.J. për vepra penale “Bashkim kriminal” nga neni 394 parag.1 nga KP “Keqpërdorim të mjeteve për finansim të kampanjës zgjedhore” nga neni 165-a parag.1 nga KP ,”Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v. me parag 1 dhe neni 23 nga KP dhe “Shkelje e lirisë së votuesve” nga neni 160 parag1 v.v neni 24 nga KP;
 5. G.J. vepra penale “Bashkim kriminal” nga neni 394 parag.1 nga KP “Keqpërdorim të mjeteve për finansim të kampanjës zgjedhore” nga neni 165-a parag.1 v.v. neni 458 nga KP dhe “Shkelje e lirisë së votuesve” neni 160 parag.1, v.v neni 24 nga KP;
 1. I.D. për vepra penale “ Bashkim Kriminal” nga neni 394 parag.2 nga KP; “Keqpërdorim të mjeteve për finansim të fushatës zgjedhore” nga neni 165-a parag.1 v.v me nenin 24 dhe nenin 45 nga KP;
 2. L.R. për vepra penale “Bashkim kriminal” nga neni 394 parag.2 nga KP; “Keqpërdorim të mjeteve për finansim të fushatës zgjedhore” nga neni 165-a parag.1 v.v me nenin 24 dhe nenin 45 nga KP,
 3. D.A. për vepra penale “ Bashkim kriminal” nga neni 394 parag.2 nga KP “Keqpërdorim të mjeteve për finansim të fushatës zgjedhore” nga neni 165-a parag.1 v.v me nenin 24 dhe nenin 45 nga KP;
 4. K.B. për vepra penale “Bashkim kriminal” nga neni 394 parag.2 nga KP; “Shkelje e lirisë së votuesve” nga neni 160 parag.1 nga KP;
 5. S.K. për vepra penale “Bashkim kriminal” nga neni 394 parag2 nga KP; “Shkelje e të drejtës për të votuar” nga neni 159 parag.2 v.v parag.1 v.v me nenin 24 dhe v.v me nenin 45 nga KP;
 6. K.T. për vepra penale “Bashkim kriminal” nga neni 394 parag.2 nga KP; “Shkelje e të drejtës për të votuar” nga neni 159 parag.2 v.v parag.1 v.v me nenin 24 dhe v.v me nenin 45 nga KP;
 7. M.P. për vepra penale “Bashkim kriminal” nga neni 394 parag.2 nga KP; “Shkelje e të drejtës për të votuar” nga neni 159 parag.2 v.v parag.1 v.v me nenin 24 dhe v.v me nenin 45 nga KP;
 1. E.T. për vepra penale “Bashkim kriminal” nga neni 394 parag.2 nga KP; “Shkelje e të drejtës për të votuar” nga neni 159 parag.2 v.v parag.1 v.v me nenin 24 dhe v.v me nenin 45 nga KP, dhe “Ryshfet gjatë zgjedhjeve dhe votimit” nga neni 162 parag.1 dhe v.v. me nenin45 nga KP
 2. D.D. vepra penale “Bashkim Kriminal” nga neni 394 parag.2 nga KP; dhe “Shkelje e lirisë së votuesve” nga neni 160 parag.2 nga KP;
 3. M.N. vepra penale “Bashkim Kriminal” nga neni 394 parag.2 nga KP; dhe “Shkelje e lirisë së votuesve” nga neni 160 parag.2 nga KP;
 4. G.J. vepra penale “Bashkim Kriminal” nga neni 394 parag.2 nga KP; dhe “Shkelje e lirisë së votuesve” nga neni 160 parag.2 nga KP;
 5. XH.A. vepra penale “Bashkim Kriminal” nga neni 394 parag.2 nga KP; dhe “Shkelje e lirisë së votuesve” nga neni 160 parag.2 nga KP;
 6. R.D. vepra penale “Bashkim Kriminal” nga neni 394 parag.2 nga KP; dhe “Shkelje e lirisë së votuesve” nga neni 160 parag.2 nga KP;
 7. L.R. per vepër penale “Shkelje e lirisë së votuesve” nga neni 160 parag.2 nga KP;
 8. K.M. vepër penale “Shkatërimi i materialeve zgjedhore” nga neni 164 parag.2 nga KP;
  • Propozim akuzë kundër – 1 personit:
  • B.B.B. – për vepra penale “Falsifikim të dokumenteve” nga neni 378 parag.1 dhe “Bashkim criminal” nga neni 394 parag.2
  • Propozimi për caktimin e paraburgimit për 5 personat në vijim: N.G., M.P., K.B., dhe G.J.,
  • Propozim për caktimin e masës së parandalimit nga neni 146 parag.1 për 16 persona: I.D., L.R., D.A., K.B., S.K.,K.T.,M.P., E.T., D.D., M.N., G.J., XH.A., R.D., L.R., K.M., B.B.B,
   • T.2- “obligim të të akuzuarit që të lajmërohet kohëpaskohe te personi i caktuar zyrtar ose te organi shtetëror competent”,
   • T- 3 “konfiskim i përkohshëm i dokumentit për udhëtim ose dokumentit tjetër për kalimin e kufirit shtetëror, përkatësisht ndalimit për dhënien e tij”
  • Mosndermarrja e ndjekjes penale për 6 persona;
  • Urdhri për ndërprerjen e procedurës hetuese për 2 persona;

Urdhri për ndërprerjen e procedurës hetuese për 3 persona;

Aktakuzën e anonimizuar mund ta shkarkoni këtu.(.pdf)

2. FORTESA dhe TARGET (NSK-KO 17/15)

 • Lëndët të cilat ndodhen në fazën e hetimit janë “FORTESA” dhe “TARGET”, dhe gjatë përgatitjes së aktakuzës janë bashkuar në një lëndë.
 • Aktakuza kundër 4 personave:
  1. G.G. për vepra penale “Bashkim Kriminal” nga neni 394 parag.1 nga KP, “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.2 v.v parag.1 v.v neni 45 nga KP, “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 dhe neni 22 nga KP, “Falsifikim i dokumenteve zyrtare” nga neni 361 parag.1 v.v neni 23 nga KP dhe “Falsifikim i dokumenteve zyrtare” nga neni 361 parag.1 nga KP
  2. T.J. për veprat penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v parag.1 v.v neni 22 nga KP dhe , “Falsifikim i dokumenteve zyrtare” nga neni 361 parag.1 nga KP.
  3. G.J. për veprat penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v parag.1 v.v neni 24 nga KP
  4. N.B. për veprat penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v parag.1 v.v neni 24 nga KP dhe , “Falsifikim i dokumenteve zyrtare” nga neni 361 parag.2 v.v parag.1 nga KP.
  5. Propozim akuza kundër 10 personave:
  6. S.M. për veprat penale “Bashkim Kriminal” nga neni 394 parag.1 nga KP, për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.2 v.v parag.1 v.v neni 45 nga KP; dhe vepër penale “Pranimi i shpërblimit për ndikim kundërligjor” nga neni 359 parag.2 v.v parag.1 nga KP
  7. N.N. është i akuzuar për veprat penale “Bashkim Kriminal” nga neni 394 parag.1 nga KP, për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.2 v.v parag.1 v.v neni 45 nga KP
  8. V.G., V.V., N.T., M.Sh.,S.Y., V.I. dhe M.J. janë të akuzuar për veprat penale kriminal nga neni 394 parag.2 v.v parag.1 nga KP, dhe Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim nga neni 353 parag.2 v.v parag.1 v.v neni 45 nga KP
  9. V.S. është i akuzuar për vepër penale – “Falsifikimi i dokumenteve zyrtare” nga neni 361 parag.1 v.v neni 45 nga KP
 • Propozim për caktimin e paraburgimit për 5 persona S.M., G.G., T.J., N.B., dhe N.N.

3. TRANSPORTER (NSK-KO 15/15)

Hetimi për lëndën me emër të koduar “TRASPORTER” është hapur me datën 14.04.2016 ndërsa me datën 05.04.2017 është parashtruar aktakuza kundër 21 personave për veprat penale në vijim:

 1. V.T. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1, ndërsa v.v. me nenin 22 dhe nenin 45 nga KP;
 2. S.B. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1, ndërsa v.v. me nenin 22 dhe nenin 45 nga KP;
 3. J.N.D. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1, ndërsa v.v. me nenin 22 dhe nenin 45 nga KP;
 4. Gj. T. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1, ndërsa v.v. me nenin 22 dhe nenin 45 nga KP;
 5. V.D. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1, ndërsa v.v. me nenin 22 dhe nenin 45 nga KP;
 6. K.P. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1, ndërsa v.v. me nenin 22 dhe nenin 45 nga KP;
 7. Z.K. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1, ndërsa v.v. me nenin 22 dhe nenin 45 nga KP;
 8. A.A. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1, ndërsa v.v. me nenin 22 dhe nenin 45 nga KP;
 9. I.B. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1, ndërsa v.v. me nenin 22 nga KP;
 10. L.S. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1, ndërsa v.v. me nenin 22 nga KP;
 11. J.J. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1, ndërsa v.v. me nenin 22 dhe nenin 45 nga KP;
 12. M.M.Ç. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1, ndërsa v.v. me nenin 22 dhe nenin 45 nga KP;
 13. S.M. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1, ndërsa v.v. me nenin 22 dhe nenin 45 nga KP;
 14. A.SH. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1, ndërsa v.v. me nenin 22 dhe nenin 45 nga KP;
 15. D.G. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1, ndërsa v.v. me nenin 22 dhe nenin 45 nga KP;
 16. A.S. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1, ndërsa v.v. me nenin 22 dhe nenin 45 nga KP;
 17. O.S. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1, ndërsa v.v. me nenin 22 dhe nenin 45 nga KP;
 18. P.J. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1, ndërsa v.v. me nenin 22 dhe nenin 45 nga KP;
 19. N.D. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1, ndërsa v.v. me nenin 22 dhe nenin 45 nga KP;
 20. XH.M. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1, ndërsa v.v. me nenin 22 dhe nenin 45 nga KP;

21. J.I. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1, ndërsa v.v. me nenin 22 nga KP;

Aktakuzën e anonimizuar mund ta shkarkoni këtu(.pdf)

4. T.N.T (NSK-KO 21/15)

 • Hetimi për lëndën me emër të koduar “T.N.T” u hap me datën 21.04.2016, ndërsa me datën 29.06.2017 është parashtruar aktakuza kundër 7 personave për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 nga Kodi penal i Republikës së Maqedonisë.
 • Aktakuza kundër 7 personave:
 1. N.G. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.3 v.v me parag.1 v.v neni 23 parag.1 nga KP,
 2. M.J. për veprat penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.3 v.v me parag.1 v.v nenin 23 parag.1 nga KP, dhe “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 v.v neni 23 parag.1 nga KP
 3. T.T. për veprat penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.3 v.v parag.1 v.v nenin 23 parag.1 nga KP dhe “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 nga KP.
 4. E.N. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.3 v.v parag.1 nga KP.
 5. N.R. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.3 v.v me parag.1 neni 22 nga KP.
 6. M.Z. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v parag.1 neni 22 nga KP.
 7. A.D.A. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v parag.1 neni 22 nga KP.
  • propozimi për caktimin e paraburgimit për 1 person: T.T.;
 • Propozim për caktimin e masës së parandalimit nga neni 146 parag.1 kundër 4 personave: E.N., N.R., M.Y., dhe A.D.A.
  • T.2 – “obligim të të akuzuarit që të lajmërohet kohëpaskohe te personi i caktuar zyrtar ose te organi shtetëror competent” dhe

 

T.3 – “konfiskim i përkohshëm i dokumentit për udhëtim ose dokumentit tjetër për kalimin e kufirit shtetëror, përkatësisht ndalimit për dhënien e tij”

Aktakuzën e anonimizuar mund ta shkarkoni këtu(.pdf)

5. TITANIK 2 (NSK-KO 11/15)

 • Hetimi për lëndën me emër të koduar “TITANIK” 2 është hapur me datën 12.02.2016, ndërsa me datën 29.06.2017 është parashtruar aktakuza kundër 10 personave për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 nga Kodi penal i Republikës së maqedonisë dhe propozim akuzë kundër 1 personi për vepër penale “Pranimi i shpërblimit për ndikim kundërligjor” nga neni 359 .
 • Aktakuza kundër 10 personave:
 1. M.T.- për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 v.v nenin 23 nga KP;
 2. B.I. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.5 v.v nenin 22 nga KP;
 3. V.S. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 v.v nenin 22 nga KP;
 4. S.S. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 v.v nenin 22 nga KP;
 5. A.S. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 v.v nenin 22 nga KP;
 6. B.N.P për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 v.v nenin 22 nga KP;
 7. L.I. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 v.v nenin 22 nga KP;
 8. B.A. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 v.v nenin 22 nga KP;
 9. A.Xh. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 v.v nenin 22 nga KP;
 10. G.F. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 v.v nenin 22 nga KP; dhe
 • Propozim akuzë kundër 1 personit:
 1. M. për vepër penale “Pranimi i shpërblimit për ndikim kundërligjor” nga neni 359 parag.5 v.v me parag.4 nga KP
 • Propozim për caktimin e masës së parandalimit nga neni 146 parag.1 kundër 1 personit: M.T.
  • T.6 “ ndalim për afrimin ose vendosjen e kontakteve ose lidhjeve me persona të caktuar”
 • Propozim për caktimin e masës së parandalimit nga neni 146 parag.1 kundër 6 personave: B.I, S.S, B.N.P, B.A., A.Xh.,G.F.,

T.7 – “ndalim për ndërmarrjen e aktiviteteve të caktuara të punës të cilat janë të lidhura me veprën penale”

Aktakuzën e anonimizuar mund ta shkarkoni këtu(.pdf)

6. TITANIK 3 (NSK-KO 1/16)

 • Hetimi për lëndën me emër të koduar “TITANIK” 3 është hapur me datën 12.02.2016, ndërsa me datën 29.06.2017 është parashtruar aktakuza kundër 2 personave për vepër penale “Shkatërrimi i materialeve zgjedhore” nga neni 164 nga Kodi penal i Republikës së Maqedonisë.
 • Aktakuza kundër 2 personave:
 1. I.G. për vepër penale “Shkatërrimi i materialeve zgjedhore” nga neni 164 parag.3 v.v me parag.2 dhe parag.1 nga KP;
 2. E.A. për vepër penale “Shkatërrimi i materialeve zgjedhore” nga neni 164 parag.3 v.v me parag.1 nga KP;
 • propozimi për caktimin e paraburgimit për 2 persona I.G dhe E.A.
 • Urdhri për ndërprerjen e procedurës hetuese për 2 persona

Aktakuzën e anonimizuar mund ta shkarkoni këtu(.pdf)

7. TORTURË (NSK-KO 2/16)

 • Hetimi për lëndë me emër të koduar TORTURË është hapur me datën 24.03.2016 ndërsa me datën 29.06.2017 është parashtruar aktakuza kundër 7 personave për veprat penale në vijim:
 • Aktakuza kundër 7 personave:
 1. S.M. për vepër penale “ Tortura ose sjellja çnjerëzore ose degraduese ose dënimi” nga neni 142, parag.1 v.v me nenin 23 nga KP.
 2. I.A. për vepër penale “ Tortura ose sjellja çnjerëzore ose degraduese ose dënimi” nga neni 142, parag.1 v.v neni 22 nga KP.
 3. N.S. për vepër penale “ Tortura ose sjellja çnjerëzore ose degraduese ose dënimi” nga neni 142, parag.1 v.v neni 22 nga KP.
 4. F.A. për vepër penale “ Tortura ose sjellja çnjerëzore ose degraduese ose dënimi” nga neni 142, parag.1 v.v neni 22 nga KP.
 5. P.M. për vepër penale “ Tortura ose sjellja çnjerëzore ose degraduese ose dënimi” nga neni 142, parag.1 v.v neni 22 nga KP.
 6. J.B. për vepër penale “ Tortura ose sjellja çnjerëzore ose degraduese ose dënimi” nga neni 142, parag.1 v.v neni 22 nga KP.
 7. M.Sh. për vepër penale “ Tortura ose sjellja çnjerëzore ose degraduese ose dënimi” nga neni 142, parag.1 v.v neni 22 nga KP.
 8. Propozim për caktimin e masës së sigurisë nga neni 146 parag.1 kundër 6 personave: I.A., N.S., F.A., P.M., dhe M.Sh.
 1. 2 – “obligim të të akuzuarit që të lajmërohet kohëpaskohe te personi i caktuar zyrtar ose te organi shtetëror competent”

Т-6 – “ndalim për afrimin ose vendosjen e kontakteve ose lidhjeve me persona të caktuar”

 

Aktakuzën e anonimizuar mund ta shkarkoni këtu(.pdf)

8. FORTESA 2 (NSK-KO 6/16)

Duke e pasur parasysh se për këtë lëndë është paraparë procedurë e shkurtuar, pas përfundimit të procedurës para hetimore, me datën 14.09.2016 është parashtruar propozim akuzë kundër 7 personave për veprat penale në vijim:

 1. G.G. për vepër penale “Falsifikim i dokumenteve zyrtare” nga neni 361 parag.2 v.v. Me parag.1 v.v. me nenin 22 nga KP;
 2. A.V. për vepër penale “Falsifikim i dokumenteve zyrtare” nga neni 361 parag.2 v.v. Me parag.1 v.v. me nenin 22 nga KP;
 3. V.S. për vepër penale “Falsifikim i dokumenteve zyrtare” nga neni 361 parag.2 v.v. Me parag.1 v.v. me nenin 22 nga KP;
 4. D.S. për vepër penale “Falsifikim i dokumenteve zyrtare” nga neni 361 parag.2 v.v. Me parag.1 v.v. me nenin 22 nga KP;
 5. M.K.S. për vepër penale “Falsifikim i dokumenteve zyrtare” nga neni 361 parag.2 v.v. Me parag.1 v.v. me nenin 22 nga KP;

 

 1. S.B. për vepër penale “Falsifikim i dokumenteve zyrtare” nga neni 361 parag.2 v.v. Me parag.1 v.v. me nenin 22 nga KP;
 2. D.Z. për vepër penale “Falsifikim i dokumenteve zyrtare” nga neni 361 parag.2 v.v. Me parag.1 v.v. me nenin 22 nga KP;

9. DHUNË NË KOMUNËN QENDËR (NSK-KO 7/16)

Për lëndën e njohur “Dhunë në komunën Qendër”, me datën 14.09.2016 është parashtruar propozim akuza kundër 14 personave për veprat penale në vijim:

 1. N.G. për vepër penale “Dhunë” nga neni 386 parag.2 v.v. me parag.1 v.v. me nenin 23 nga KP;
 2. M.J. për vepër penale “Dhunë” nga neni 386 parag.2 v.v. me parag.1 v.v. me nenin 23 nga KP;
 3. T.L. për vepër penale “Dhunë” nga neni 386 parag.2 v.v. me parag.1 v.v. me nenin 23 nga KP;
 4. D.R. për vepër penale “Dhunë” nga neni 386 parag.2 v.v. me parag.1 v.v. me nenin 23 nga KP;
 5. J.P. për vepër penale “Dhunë” nga neni 386 parag.2 v.v. me parag.1 v.v. me nenin 23 nga KP;
 6. A.T. për vepër penale “Dhunë” nga neni 386 parag.2 v.v. me parag.1 v.v. nga KP;
 7. D.K. për vepër penale “Dhunë” nga neni 386 parag.2 v.v. me parag.1 v.v. nga KP;
 8. D.S. për vepër penale “Dhunë” nga neni 386 parag.2 v.v. me parag.1 v.v. nga KP;
 9. D.T. për vepër penale “Dhunë” nga neni 386 parag.2 v.v. me parag.1 v.v. nga KP;
 10. T.P. për vepër penale “Dhunë” nga neni 386 parag.2 v.v. me parag.1 v.v. nga KP;
 11. M.A. për vepër penale “Dhunë” nga neni 386 parag.2 v.v. me parag.1 v.v. nga KP;
 12. 12.P. për vepër penale “Dhunë” nga neni 386 parag.2 v.v. me parag.1 v.v. nga KP;
 13. B.B. për vepër penale “Dhunë” nga neni 386 parag.2 v.v. me parag.1 v.v. nga KP;
 14. I.B. për vepër penale “Dhunë” nga neni 386 parag.2 v.v. me parag.1 v.v. nga KP;

 

Aktakuzën e anonimizuar mund ta shkarkoni këtu(.pdf)

10. TREZOR (NSK-KO 8/16)

 • Hetimi për lëndën e koduar “TREZOR” është hapur me datën 28.09.2016 ndërsa me datën 14.09.2016 është parashtruar aktakuza kundër 4 personave për vepër penale në vijim:
 • Aktakuza kundër 4 personave:
 1. S.M. për dy vepra penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.3 v.v parag.1 v.v neni 22 nga KP,
 2. G.G. për dy vepra penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.3 v.v parag.1 v.v neni 22 nga KP,
 3. N.S. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.3 v.v parag.1 v.v neni 22 nga KP,
 4. T.J. për dy vepra penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.3 v.v parag.1 v.v neni 24 nga KP,
 5. Propozim për caktimin e masës së parandalimit nga neni 146 parag.1 kundër 1 personit N.S.
 6. T.3 – “konfiskim i përkohshëm i dokumentit për udhëtim ose dokumentit tjetër për kalimin e kufirit shtetëror, përkatësisht ndalimit për dhënien e tij” dhe

T.6 –“ ndalim për afrimin ose vendosjen e kontakteve ose lidhjeve me persona të caktuar” dhe Është miratuar vendimi ndërprerja e përkohshme e realizimit të transaksioneve të caktuara financiare të personit juridik “Finzi” SHPK

 

Aktakuzën e anonimizuar mund ta shkarkoni këtu(.pdf)

11. TOPLIK (NSK-KO 9/16)

 • Hetimi për lëndën me emër të koduar “TOPLIK” është hapur me datën 18.10.2016 ndërsa me datën 29.06.2017 është parashtruar aktakuza kundër 6 personave për veprat penale në vijim:
 • Aktakuza kundër 6 personave:
 1. M.J. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 v.v nenin 22 nga KP,
 2. T.Gj. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 v.v nenin 22 nga KP,
 3. D.D. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 v.v nenin 22 nga KP,
 4. M.T. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 v.v nenin 22 nga KP,
 5. D.G. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 v.v nenin 22 nga KP,
 6. V.T. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 v.v nenin 22 nga KP,
 • Propozim për caktimin e masës së parandalimit nga neni 146 parag.1 kundër 5 personave: T.Gj., D.D., M.T., D.G., dhe V.T.,
  • T.2 –“ obligim të të akuzuarit që të lajmërohet kohëpaskohe te personi i caktuar zyrtar ose te organi shtetëror competent”

T- 3 – “konfiskim i përkohshëm i dokumentit për udhëtim ose dokumentit tjetër për kalimin e kufirit shtetëror, përkatësisht ndalimit për dhënien e tij”

 

Aktakuzën e anonimizuar mund ta shkarkoni këtu(.pdf)

12. TENDER (NSK-KO 10/16)

 • Hetimi për lëndën me emër të koduar “TENDER” është hapur me datën 20.10.2016 ndërsa me datën 29.06.2017 është parashtruar aktakuza kundër 3 personave për veprat penale në vijim:
 • Aktakuza kundër 3 personave
 • E.K.M. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 v.v nenin 22 nga KP,
 • L.L.C. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 v.v nenin 22 nga KP,
 • J.U. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 v.v nenin 22 nga KP,
 • Propozimi për caktimin e paraburgimit për 2 persona: E.K.M dhe L.L.C.
 • Propozim për caktimin e masës së parandalimit nga neni 146 parag.1 kundër 1 personit: J.U.
  • T.2 – “obligim të të akuzuarit që të lajmërohet kohëpaskohe te personi i caktuar zyrtar ose te organi shtetëror competent”
  • T- 3 – “konfiskim i përkohshëm i dokumentit për udhëtim ose dokumentit tjetër për kalimin e kufirit shtetëror, përkatësisht ndalimit për dhënien e tij”
 • Urdhri për ndërprerjen e procedurës hetuese për 1 person;

 

Aktakuzën e anonimizuar mund ta shkarkoni këtu(.pdf)

13. TARIFA (NSK-KO 2/17)

 • Hetimi për lëndën me emër të koduar “TARIFA” është hapur me datën 24.01.2017 ndërsa me datën 29.06.2017 është parashtruar aktakuza kundër 3 personave për veprat penale në vijim:
 • Aktakuza kundër 3 personave:
 • D.B. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 nga KP
 • M.S. për veprat penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.4 v.v me parag.1 v.v nenin 45 nga KP dhe një vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.4 v.v parag.1 nga KP.
 • N.Gj. për tre vepra penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.4 v.v parag.1 nenin 45 nga KP dhe një vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.4 v.v parag.1 nga KP.
 • Propozim për caktimin e masës së parandalimit nga neni 146 parag.1 kundër 3 personave: D.B., M.S dhe N.Gj.
  • T.2 – “obligim të të akuzuarit që të lajmërohet kohëpaskohe te personi i caktuar zyrtar ose te organi shtetëror competent”
  • T- 3 “konfiskim i përkohshëm i dokumentit për udhëtim ose dokumentit tjetër për kalimin e kufirit shtetëror, përkatësisht ndalimit për dhënien e tij”

Urdhri për ndërprerjen e procedurës hetuese për 4 persona.

 

Aktakuzën e anonimizuar mund ta shkarkoni këtu(.pdf)

14. TENK (NSK-KO 3/17)

 • Hetimi për lëndën me emër të koduar “TENK” është hapur me datën 24.01.2017 ndërsa me datën 29.06.2017 është parashtruar aktakuza kundër 2 personave për veprat penale në vijim:
 • Aktakuza kundër 2 personave:
 • G.J. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 v.v nenin 23 nga KP;
 • Gj.P. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 nga KP,
 • Propozim akuzë kundër 1 personi:
 • N.G. për vepër penale “Pranimi i shpërblimit për ndikim kundërligjor” nga neni 359 parag.2 nga KP

 

Aktakuzën e anonimizuar mund ta shkarkoni këtu(.pdf)

15. TRUST (NSK-KO 4/17)

 • Hetimi për lëndën me emër të koduar “TRUST” është hapur me datën 28.02.2017 ndërsa me datën 29.06.2017 është parashtruar aktakuza kundër 3 personave dhe propozim akuza kundër 3 personave juridik për veprat penale në vijim:
 • Aktakuza kundër 3 personave:
 1. S.K. për vepër penale “Keqperdorim te procedurës për thirrje publike, ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik ose partneritet privat-publik” nga neni 275-v parag.3 v.v parag.1, nga KP,
 2. V.A. për vepër penale “Keqperdorim te procedurës për thirrje publike, ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik ose partneritet privat-publik” nga neni 275-v parag.3 v.v parag.1, nga KP,
 3. S.V. për vepër penale “Keqperdorim te procedurës për thirrje publike, ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik ose partneritet privat-publik” nga neni 275-v parag.3 v.v parag.1, nga KP,
 • Propozim akuza kundër 3 personave juridik:
 1. DGTT TRANS MET SHPK Shkup, për vepër penale “Keqperdorim te procedurës për thirrje publike, ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik ose partneritet privat-publik” nga neni 275-v parag.4 v.v me parag.3, v.v parag.1 nga KP,
 2. DTGT VATO SHPK Studeniçan, për vepër penale “Keqperdorim te procedurës për thirrje publike, ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik ose partneritet privat-publik” nga neni 275-v parag.4 v.v me parag.3 v.v parag.1, nga KP,
 3. DRG SILES NEMETALI ST SHPK Kratovë, për vepër penale “Keqperdorim te procedurës për thirrje publike, ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik ose partneritet privat-publik” nga neni 275-v parag.4 v.v me parag.3 v.v parag.1, nga KP,
 • Kundër të akuzuarit S.K., gjatë procedurës hetimore është caktuar masa e sigurisë të personave dhe ndjekje të pa ndalur të procedurës penale dhe atë:

– Garant me vlerë totale prej 875.298,52 euro, ose 53.830,50 denar.

– Gjykata themelore Shkup 1 Shkup,

– konfiskim i përkohshëm i dokumentit për udhëtim ose dokumentit tjetër për kalimin e kufirit shtetëror, përkatësisht ndalimit për dhënien e tij.

 • Kundër të akuzuarit V.A. gjatë procedurës hetimore, është caktuar masa e parandalimit dhe atë:

– ndalim për ndermarrjen e aktiviteteve të caktuara të punes të cilat jane të lidhura me vepren penale.

– ndalohet vendosja ose mbajtja e kontakteve ose lidhjeve me persona ose anëtarë të Bordit Drejtues të firmës themelues DRG Sileks Nemetali ST SHPK Kratovë

– gjatë procedures hetimore nga ana e Gjykatës themelore Shkup 1 Shkup për personat juridik

 • TRANS MET SHPK Shkup dhe VATO SHPK Studeniçan, janë caktuar masa të përkohshme edhe atë

– Ndalim për tjetërsim dhe lënie nën hipotek të pronës së patundshe dhe

  • Ndalim për tjetërsimin dhe disponim të cfarëdo mënyre me pronësi të tundshme

 

Aktakuzën e anonimizuar mund ta shkarkoni këtu(.pdf)

16. TRISTA (NSK-KO 6/17)

 • Hetimi për lëndën me emër të koduar TRISTA është hapur me datën 22.03.2017 ndërsa me datën 29.06.2017 është parashtruar aktakuza kundër 3 personave për veprat penale në vijim:
 • Aktakuzë kundër 1 personi:
 1. Gj.P. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 nga KP me
 • Propozim për caktimin e paraburgimit për 1 person: Gj.P.

 

Aktakuzën e anonimizuar mund ta shkarkoni këtu(.pdf)

17. TOTAL (NSK-KO 7/17)

 • Hetimi për lëndën me emër të koduar “Total” është hapur me datën 21.03.2017 ndërsa me datën 29.06.2017 është parashtruar aktakuza kundër 1 personi dhe kundër 3 personave juridik për veprat penale në vijim:
 • Aktakuzë kundër 1 personi fizik:
 1. P.L. SHKUP për vepër penale “Fshehja e tatimeve” nga neni 279 parag.3 v .v meparag.1,v.v me nenin 45 nga KP
 • Propozim akuza kundër 3 personave juridik:
 1. DMP TOTAL MARKETING SHKP Shkup SHKUP për vepër penale Fshehja e tatimeve” nga neni 279 parag.3 v .v me parag.2 dhe parag.1 me nenin 45 nga KP;
 2. DMIP MEDIAMAKS SHPK Shkup SHKUP për vepër penale “Fshehja e tatimeve” nga neni 279 parag.3 v .v me parag.1,v.v me nenin 45 nga KP;
 3. DM TOTAL MEDIA QENDËR SHPK Zelenikovë SHKUP për vepër penale “Fshehja e tatimeve” nga neni 279 parag.3 v .v me parag.1,v.v me nenin 45 nga KP;
 • Propozim për caktimin e paraburgimit për 1 personi: D.P.L

Aktakuzën e anonimizuar mund ta shkarkoni këtu(.pdf)

18. TIFANI (NSK-KO 8/17)

 • Aktakuzë kundër 1 personi fizik:
 1. I.T. për vepër penale “Fshehja e tatimeve” nga neni 279 parag.2 v .v me parag.1, me nenin 45 nga KP
 • Propozim akuzë kundër 1 personi juridik:
 1. DMP SMART GRUP SHPK SHKUP për vepër penale “Fshehja e tatimeve” nga neni 279 parag.3 v .v me parag.1,v.v me nenin 45 nga KP
 • Propozim për caktimin e masës së parandalimit nga neni 146 parag.1 kundër 1 personit: I.T.
  • T.2 – “obligim të të akuzuarit që të lajmërohet kohëpaskohe te personi i caktuar zyrtar ose te organi shtetëror competent”
  • T- 3- “konfiskim i përkohshëm i dokumentit për udhëtim ose dokumentit tjetër për kalimin e kufirit shtetëror, përkatësisht ndalimit për dhënien e tij”

Aktakuzën e anonimizuar mund ta shkarkoni këtu(.pdf)

19. TRAEKTORJA (NSK-KO 9/17)

 • Aktakuza kundër 3 personave:
 • V.P. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 dhe neni 22 nga KP;
 • M.J. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 dhe neni 22 nga KP;
 • L.G. për vepër penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim” nga neni 353 parag.5 v.v me parag.1 dhe neni 22 nga KP;
 • Propozim akuzë kundër 1 personi
 • N.G. për vepër penale “Pranimi i shpërblimit për ndikim kundërligjor” nga neni 359 parag.2 nga KP;
 • Propozim për caktimin e paraburgimit për 1 person : V.P.
 • Propozim për caktimin e masës së parandalimit nga neni 146 parag.1 kundër 1 personi: L.G.
  • T.2 – “obligim të të akuzuarit që të lajmërohet kohëpaskohe te personi i caktuar zyrtar ose te organi shtetëror competent”

T- 3 – “konfiskim i përkohshëm i dokumentit për udhëtim ose dokumentit tjetër për kalimin e kufirit shtetëror, përkatësisht ndalimit për dhënien e tij”

Aktakuzën e anonimizuar mund ta shkarkoni këtu(.pdf)

20. TREVNIK (NSK-KO 10/17)

 • Aktakuza kundër 3 personave:
 1. D.P.L. për vepër penale “ndertim pa leje” nga neni 244-a parag.1, nga KP
 2. S.P. vepër penale “ndertim pa leje” nga neni 244-a parag.1, nga KP
 3. Z.P. vepër penale “ndertim pa leje” nga neni 244-a parag.1, nga KP
 • Propozim për caktimin e masës së parandalimit nga neni 146 parag.1 kundër 2 personave : S.P dhe Y.P
  • T.2 – “obligim të të akuzuarit që të lajmërohet kohëpaskohe te personi i caktuar zyrtar ose te organi shtetëror competent”

T.3 – “konfiskim i përkohshëm i dokumentit për udhëtim ose dokumentit tjetër për kalimin e kufirit shtetëror, përkatësisht ndalimit për dhënien e tij”

Aktakuzën e anonimizuar mund ta shkarkoni këtu(.pdf)