Plani vjetor për

Furnizime publike

Plani vjetor për furnizime publike të Prokurorisë publike për ndjekjen e veprave penale të cilat kanë të bëjnë dhe rezulrojnë nga përmbajtja e ndjekjes së paligjshme të komunikimeve sillet në nivel vjetor nga ana e Prokurorit publik i cili udhëheq me këtë prokurori, Katica Janeva.

Planit vjetor për furnizime publike për vitin 2017

Shkarkoni këtu (.pdf)

Vendim për ndryshim të planit vjetor të furnizimeve publike për vitin 2016

Shkarkoni këtu (.pdf)

Planit vjetor për furnizime publike për vitin 2016

Shkarkoni këtu (.pdf)